Sponsor strony  

Nowe domeny w Active 24
   

Pogoda dla biegaczy  

   

Patronat honorowy  

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Chełm
Agata Fisz

Marszałek Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski

Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Chełmie
Kazimierz Smal

Gmina Chełm
   

Patronat Medialny

Media